Ny klasse: Yoga Senior!

Dato:
02.04–11.06.2024
Tidspunkt:

Tirsdager kl. 12:00-13:00

Lærer:
Ingrid Jæger
Pris:
Åpen klasse/løpende påmelding. Alle med gyldig klippekort/periodekort/medlemskap kan delta.

Yoga er for alle og du er aldri for gammel for yoga. På denne klassen gjør vi en rolig og enkel form for yoga, og bruker utstyr for å støtte og hjelpe oss trygt inn i stillingene. Man lærer å bevege seg på nye måter med de naturlige begrensningene alder fører med seg; alle yogastillinger kan modifiseres og tilpasses den enkeltes behov. En regelmessig yogapraksis kan gi en rekke helsegevinster som økt velbefinnende, bedret konsentrasjon, holdning, balanse, bevegelighet, styrke og smertereduksjon.

I Norge har Statens seniorråd definert alle over 50 år som seniorer og skiller mellom yngre og eldre seniorer. Yngre seniorer er personer mellom 50 og 66 år. De som er 67 år eller eldre er da eldre seniorer. Med dette som grunnlag er alle over femti velkomne til å delta.

Til info: På disse klassene vil det ofte spilles rolig musikk.