Vår yoga

Vår under­visnings­stil er kjent for klare instruk­sjoner, demon­strasjoner og teknisk fokus. Vi legger vekt på trygg og effektiv utførelse av de ulike stillingene og personlig oppfølging. Vi tilbyr yoga for hele kroppen med ulike program og fokus for hver klasse. Under­visningen er basert på Iyengar Yoga-metoden, utviklet av Iyengar­familien i India, en av de største yoga­­retningene i verden.

Faste klasser

Yoga 1

Yoga 1 tilrettelegges for nybegynnere. I disse klassene jobber vi med å etablere et trygt fundament for, og en god grunnforståelse av de primære yogastillingene; grunnstillingene. Grunnstillingene er stillinger man introduseres til på Yoga 1, Yoga (åpent nivå) og Introkurs. På Yoga 1 gjør vi mange ulike yogastillinger og utvikler generell styrke og fleksibilitet parallelt.

Yoga 2

Yoga 2 tilrettelegges for litt øvede. Vi praktiserer mer avanserte øvelser og instruksjonene er mer komplekse. På dette nivået lærer man inversjonene; skulder­stående og hodestående; vi lærer oss å legge vekt i nakken for å styrke ryggsøylen på en trygg og fundert måte. Vi forventer at grunnforståelsen knyttet til grunnstillingenes form og fundament er etablert.

Yoga 3

Yoga 3 tilrettelegges for de erfarne som har en regelmessig praksis innen Iyengar Yoga. Instruksjonene er intrikate og adresserer hele kroppen; både den indre og den ytre. Læreren forventer at du kan sanskritnavnene på de grunnleggende stillingene i vår metode. Har du gjort mye yoga tidligere, men ikke Iyengar Yoga, ønsker vi at du begynner med Yoga 2, for å bli kjent med vår metode.

Yoga (åpent nivå)

Yoga (åpent nivå) tilrettelegges for alle nivå og tar utgangspunkt i deltakerne tilstede. På denne klassen gjør vi mange ulike yogastillinger og utvikler generell styrke og fleksibilitet parallelt. Alle klassene starter med fokus på pust og avsluttes med en avspenning.

Restorativ

Dette er en rolig og gjenoppbyggende yogaklasse som tilpasses alle nivå. Klassen inneholder tilgjengelige og trygge øvelser og er i all hovedsak satt sammen av sittende, liggende og modifiserte opp-ned-stillinger. Stillingene holdes lengre og det er fokus på pust og avspenning gjennom hele klassen. Det gis individuelle tilpasninger.

Vinyasa

Vinyasabegrepet forklares som pust og bevegelse synkronisert; flyt i og mellom de ulike stillingene. Flyt og høyt tempo i- og mellom de ulike stillingene fungerer best om grunn­forståelsen for de ulike yoga­posisjonene er på plass. Grunn­forståelsen etableres på Yoga (åpent nivå) og Yoga 1.

Man må være skadefri for å delta på denne klassen.

Inversjoner

Inversjoner tilrettelegges for litt øvede og oppover. På denne klassen praktiserer vi inversjonene, opp‑ned‑stillingene: håndstående, underarmstående, hodestående og skulderstående - med variasjoner. Vi benytter oss av hjelpemidler som vegg og stol for å tilgjengeliggjøre øvelsene.

Man må være skadefri for å delta på denne klassen.

Yoga Senior

Yoga er for alle og du er aldri for gammel for yoga. På disse klassene lærer man seg å bevege seg på nye måter med de naturlige begrensningene alder fører med seg; alle yogastillinger kan modifiseres og tilpasses den enkeltes behov. En regelmessig yoga­praksis bringer med seg en rekke helse­gevinster som økt velbefinnende, bedret konsentrasjon og smertereduksjon. Klassen tilpasses deltakernes nivå.

Nivåene

Du trenger ingen forkunnskaper, heller ikke introkurs, for å delta på vår Yoga 1, Yoga (åpent nivå) og Restorativ-klasser. Yoga 1 tilrettelegges for nybegynnere. Yoga (åpent nivå) og Restorativ tilpasses alle; læreren underviser basert på deltakerne. Yoga 2 og Yoga 3, samt Vinyasa krever forkunnskaper. Det er ingen klar fasit på når man er klar for neste nivå, dette varierer basert på innsats, fysisk utgangspunkt, relevant erfaring og alder. En tommelfingerregel er at man deltar på Yoga 1 i ett år. Les klassebeskrivelsene nøye og spør gjerne en av våre lærere.

Gravide

Yogarommet tilbyr ikke skreddersydde klasser for gravide, men du er hjertelig velkommen til å delta på våre vanlige klasser. Som gravid kan du gjøre det meste. Noen generelle råd og tips: Som hovedregel skal man ikke legge press på magen, bli for varm, hoppe, eller presse maksimalt på utslag i leddene. Dette fordi hormoner gjør kroppen mer bevegelig enn ellers, særlig i bekken og hofter.

Kurs og Workshops

I tillegg til faste klasser tilbyr Yogarommet til en hver tid aktuelle kurs og workshops. Kursene holdes både av våre lærere, samt inviterte gjestelærere.

Gå til Aktuelt