Mini-workshop: Kjerne!

Dato:
09.09–09.09.2023
Tidspunkt:
14:00-17:00
Lærer:
Ingvild Toppe
Pris:
550,-

I yoga, likeså i dagliglivet, spiller kjernen vår, mage/rygg, en stor rolle. Dyp pust og en stabil kjerne bidrar til god kroppsholdning, mindre belastningsplager, og gir oss et sterkt utgangspunkt for yogapraksisen og livsutfoldelsen vår.

På denne mini-workhopen utforsker vi ulike aspekter ved kjernen, og ser den i sammenheng med resten av kroppen og fysiologien vår. Vi bruker første del av tiden på styrkende og stabiliserende øvelser, og andre del på ulike øvelser for å spenne godt av, gi plass og mykne opp. Pust og kjerne henger sømløst sammen, og vi tar for oss denne forbindelsen fra ulike perspektiver. Velkommen på workshop!