Om oss

Lærerne på Yogarommet studerer Iyengar yoga og det er denne metoden alle våre timer baserer seg på. Iyengar yoga er en av de største yogaretningene i verden, kjent for sitt fokus på alignment, bruk av hjelpemidler og sekvensering. Med alignment mener vi kroppens plassering i de ulike stillingene, med hjelpemidler mener vi utstyr som blokker og belter og med sekvensering mener vi yogaklassens struktur; dens oppbygning. Vi komponerer klassene med utgangspunkt i de som deltar og i overordnede metoder innenfor Iyengar yoga, noe som resulterer i at klassene varierer fra dag til dag. Over tid er man innom et bredt spekter av stillinger og innfallsvinkler. Vi gir tilpassede øvelser slik at alle får glede og nytte av yoga på en trygg og effektiv måte.

Yoga handler om å bringe oss i balanse på alle plan, gjennom å forene kropp og sinn til en integrert helhet. Yoga er en erfaringsbasert vitenskap om hele mennesket; en systematisk undersøkelse ved det å være til.

Yogarommet åpnet dørene i 2004 og har siden vært et av de største studioene i Bergen som tilbyr trygg og effektiv yoga tilpasset alle nivå. Benedicte Clementsen tok over som eier og daglig leder juli 2017.

Våre lærere

Yogarommet AS Våre lærere: Benedicte Clementsen
Benedicte Clementsen

Benedicte er daglig leder og eier av Yogarommet og har undervist ved Yogarommet siden 2008. Hun har en sterk og variert yogapraksis, noe som kommer til syne i undervisningen hennes. Benedicte begynte å praktisere yoga i 2005 og har siden 2013 studert Iyengar yoga under seniorlærer Glenn Ceresoli. Hun deltar jevnlig på workshops for å lære mer, og har de siste årene deltatt på flere intensive kurs, workshoper og retreater med lærere som Patricia Walden, Monica Haar, Claus Wittig, Willy Bok og Lorraine Aronson. Fra tidligere har Benedicte praktisert og utdannet seg innenfor yogaretningene Anusara og Ashtanga, i tillegg til at hun er sertifisert pilatesinstruktør. Hun har mangfoldig undervisningserfaring fra bedriftsoppdrag, privatundervisning, workshops og klasser.

Yogarommet AS Våre lærere: Ingvild Toppe
Ingvild Toppe

Ingvild er partner i Yogarommet AS og har undervist ved Yogarommet siden 2011. Ingvild har en kreativ praksis og er kjent for sin inkluderende stil og varme framtoning. Ingvild begynte å praktisere yoga i 2006 og har siden 2013 studert Iyengar yoga under seniorlærer Glenn Ceresoli og Claus Wittig, og deltar på kurs med andre internasjonalt anerkjente yogalærere i inn- og utland. Ingvild fullførte høsten 2012 en 200 timer Yoga Alliance Teacher Training med Laurel Hodory. Hun har mangfoldig undervisningserfaring fra bedriftsoppdrag, private undervisning, workshops og klasser. Ingvild er utdannet litteraturviter, og er en relativt nybakt mamma.

Yogarommet AS Våre lærere: Alberto Carrassi
Alberto Carrassi

Alberto er italiensk og underviser på engelsk. Han er sertifisert Iyengar yoga lærer og har undervist på Yogarommet siden 2015. Alberto er en erfaren utøver, tro mot Iyengar yoga metoden og kjent for sin grundighet. Alberto begynte å praktisere yoga i 1999. I 2007 flyttet han til Brussel hvor han fulgte undervisningen til seniorlærer Willy Bok. I 2012 flyttet han videre til Barcelona, der han fulgte klassene til senior lærer Jordi Marti. Alberto reiser mye og har blant annet deltatt på flere intensive kurs ledet av Faeq Biria og co-undervist av Corine Biria. Alberto har doktorgrad i fysikk og jobber som forsker ved Nansen Environmental and Remote Sensing Center i Bergen.

Yogarommet AS Våre lærere: Line Damli
Line Damli

Line er sertifisert Iyengar yoga lærer. Line har praktisert yoga og meditasjon siden 1996 og undervist siden 2000. Lines undervisningsstil er inkluderende og mild, farget av hennes brede erfaring innen yoga. Siden 2006 har hennes hovedlærer vært Glenn Ceresoli. Hun deltar flere ganger årlig på workshops med Claus Wittig og har dessuten deltatt på kurs med seniorlærerne Monica Haar, Manouso Manos, James Murphy, Willy Bok, Faeq Biria, Lois Steinberg, Jayne Orton med flere. Line er utdannet psykolog og jobber i Helse Bergen, Kronstad DPS Almennpoliklinikk. Line etablerte Yogarommet i 2004 og var daglig leder fram til juli 2017. Line har fullført instruktørutdanning i Mindfulness med Andries Crouse og har undervist en rekke kurs i dette.

Yogarommet AS Våre lærere: Astrid Reinholtsen Innvær
Astrid Reinholtsen Innvær

Astrid er sertifisert Iyengar yoga lærer og har undervist på Yogarommet siden 2008. Astrid har en energisk og leken undervisningsstil og med sin brede kompetanse har hun mange strenger å spille på. Astrid begynte å praktisere yoga i 2002. Hun har studert Iyengar yoga siden 2006 under seniorlærer Glenn Ceresoli og Claus Wittig. Astrid er utdannet fysioterapeut, og har arbeidet som fysioterapeut siden høsten 2000. Hun er ansatt ved Fysioterapiavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus og har fordypning innen ortopedisk og nevrologisk fysioterapi. Videre har Astrid har jobbet som gruppetreningsinstruktør, veileder og kursholder på SATS Bergen siden i 1997.

Yogarommet AS Våre lærere: Bente Elvemo
Bente Elvemo

Bente begynte å praktisere yoga i 2006 og har undervist på Yogarommet siden vinteren 2016. Bente har et smil og en varme som preger alle klassene hennes. Bente begynte å praktisere Iyengar yoga i 2014, i Sør Afrika. I 2016 deltok hun på et ettårig fordypningskurs ledet av Janna Brattli i Oslo og har siden januar 2017 deltatt på en flerårig Iyengar yoga utdannelse, ledet av Claus Wittig og Jette Berrig i København. Bente er utdannet hud- og kroppspleier og aromaterapeut. Hun drev i flere år en danseskole i Oslo hvor hun jobbet som instruktør og danser. 

Yogarommet AS Våre lærere: Marianne Målsnes
Marianne Målsnes

Marianne har praktisert yoga siden 2000 og startet å undervise hos oss i 2012. Hun er sertifisert yogalærer (Mediyoga og Yin), terapeut og instruktør i Oppmerksomhetstrening (mindfulness). I 2016 deltok Marianne på fordypningsår i Iyengar yoga, undervist av Claus Wittig. Marianne er utdannet sykepleier og har jobbet med rehabilitering og kirurgi tidligere. Marianne har mangfoldig undervisningserfaring og har holdt kurs for pasientforeninger og var i 2016/17 prosjektansvarlig for Rådgivning for Spiseforstyrrelser sitt yogaprosjekt.

Yogarommet AS Våre lærere: Nora Sværen
Nora Sværen

Nora er vikar hos oss. Nora var elev hos Yogarommet høsten 2015 og fortsatte å praktisere Iyengaryoga da hun i 2016 flyttet til Granada i Spania. Der praktiserte hun med Iyengaryoga-lærer Eladia Martínez García til og med desember 2017. I løpet av tiden i Granada deltok hun på tre intensivkurs med John Claxton, Bobby Clennel og Eddy Marks & Mary Obendorfer. I Bergen har hun vært instruktør hos Sammen studentidrett siden januar 2018. Nora tar for tiden en master i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.

Yogarommet AS Våre lærere: Kristin Engen
Kristin Engen

Kristin er vikar hos oss. Kristin begynte å praktisere yoga i 2011 og deltok 2013–2014 deltok hun på et ettårig fordypningskurs med seniorlærer Glenn Ceresoli og i 2016–2017 på et ettårig fordypningskurs med Claus Wittig og Jette Berring. Kristin er fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi og har i mange år jobbet til daglig med rehabilitering.

Trainees

Yogarommet AS Våre lærere: Ida Lillebostad
Ida Lillebostad

Ida er opptatt av sammenhenger, både i språket og i kroppen, noe hun ser etter og utforsker i yoga, både som student og lærer. Ida har vært en dedikert elev ved Yogarommet siden 2015 og etter ett år som jordbruksstudent i Aurland er hun nå tilbake i Bergen, hvor hun tar en bachelor i kjønnsstudier på universitetet.

Yogarommet AS Våre lærere: Marie Flokenes
Marie Flokenes

Marie vektlegger yogaens umiddelbare påvirkning på kropp og sinn, og hun slutter ikke å la seg fascinere over yoga som et verktøy til økt energi, fokus og overskudd. Marie har vært en dedikert elev ved Yogarommet siden 2013 og har deltatt på flere workshops i inn- og utland. Marie danser dessuten klassisk ballett og har bachelor i Markedskommunikasjon.