Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av medlemskap, kurs, workshops og tjenester gjennom Yogarommet til studenter og forbrukere over nettet. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.yogarommet.no er foreløpig bare tilgjengelig på norsk.

1. Parter

Selger er: Yogarommet AS, heretter kalt YR, Strandgaten 10 – 5013 Bergen, registrert i Brønnøysund-registeret (Yogarommet AS) med organisasjonsnummer: 998132533, telefon: +47 93459596, Epost: post@yogarommet.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert I vår nettportal. YR er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettportal Zenplanner, vår markedsføring eller på annen måte.

3. Opplysninger gitt i portalen Zenplanner

YR tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettportal, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom workshopen/kurset er fulltegnet. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til administrasjon m.m.

5. Vedrørende angrerett

Retten til å reklamere på kurs/tjenester er annerledes enn ved kjøp av produkter. Her ligger en egenrisk for kjøperen. Angrerett gjelder ikke for påmelding til medlemskap, klippekort, kurs, eller workshops. Påmelding/registrering og kjøp til kurs og workshops, både med interne og eksterne lærere (gjestelærere) er bindende. Kjøp returneres som utgangspunkt ikke. Dersom det oppstår sykdom krever avmelding legeerklæring senest 4 virkedager før påmeldt kurs/workshop (dette fordi vi har egne avtaler med, og direkte utgifter til, gjestelærere.). Endring av ordinært medlemskap (eks. klippekort og månedskort) er derimot mulig (også dette mot legeerklæring), ta kontakt på post@yogarommet for å finne en løsning. Retur av innbetalt beløp eller avslutning av eksisterende medlemskap er ikke mulig.

6. Garanti

Ved kurs og tjenester garanterer vi best mulig undervisning og kursinnhold, men forbeholder oss retten at det ikke går å tilfredsstille alles forventninger. Det ligger en viss egenrisk når man tegner medlemskap o.l..

7. Personopplysninger

YR behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. YR vil bruke personopplysninger til å sende deg nyhetsbrev digitalt. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.