Yogarommet møter: Feldenkrais!

Dato: Lørdag 15. desember
Tid: 14:00–17:00
Pris: 490,- (390,- student/honnør)

Med lærer Robert Olsen

Feldenkraismetoden handler om læring og bevisstgjøring gjennom bevegelse. Vi utforsker hvordan vi kan være lettere, mer smidige og mer avspente gjennom sekvenser av rolige og komfortable bevegelser. Ved å være oppmerksomt tilstede i kroppen, kan du etablere nye og mer tjenlige bevegelsesmønstre og vaner. Slik kan Feldenkrais gi deg et redskap til å bevege deg bort fra smerter, ubalanse og utmattelse og finne veier til mer frihet, klarhet, sammenheng, kreativitet. Mer naturlig og mer elegant! Hvordan kan vi bli mer oppmerksomme på hvordan vi gjør det vi gjør? Kanskje løsningen ikke ligger i å prøve hardere, men tvert imot, i å redusere kraftbruken? Gjennom Feldenkrais-øvelser blir vi mer bevisste, slik at vi ikke sløser bort unødig energi på muskler som vi ikke behøver til det vi skal gjøre eller utføre.
 
Under hovedlærer Jeremy Krauss utdannet Robert seg til Feldenkraispedagog ved Feldenkrais Institut Wien mellom 2011 og 2015. Nå underviser Robert både grupper og individuelle klasser i lokalene til Strandgaten Fysioterapi. Han er dessuten medlem av styret i Norsk forbund for autoriserte Feldenkraispedagoger, NFAFP. Spørsmål som «hvordan kan vi virkelig lære noe nytt?» og «hvordan kan vi egentlig forandre oss?» interesserer Robert. Han opplever at nettopp Feldenkrais er en metode som åpner for denne typen spørsmål og prosesserer, uten fasit og faste regler.

I individuelle timer benytter vi en behandlingsbenk, og feldenkraispedagogen bruker berøring for å veilede deg gjennom bevegelsene. I gruppene er du selv mer aktiv, på matter på golvet, men også sittende, stående og gående.

Påmelding
Yogarommet møter: Feldenkrais!